Verzekering

Vakmanschap, kwaliteit, ervaring en persoonlijk contact

Henk-Bijker Rietdekker Friesland

Verzekering

Verzekeren is verstandig. Vroeger was het zo dat de mensen dachten dat een rieten dak verzekeren duur was, daar is nu een einde aangekomen, dankzij het schroefdak. Voor een rieten dak gemaakt op een dichte onderconstructie betaalt u dezelfde verzekeringspremie als voor een pannendak. Voor meer informatie over verzekeren heeft de Vakfederatie Rietdekkers sinds enige jaren deĀ RIETPOLIS.

Projecten in Gytsjerk, Brantgum, burgum, Engwierum, Leeuwarden, Pietersbierum, Ried, Ternaard, Wanswert. Rietdekkersbedrijf Henk Bijker Jislum, Bate Batema Kollumerzwaag, B. Batema Damwoude, Jelle Batema Sumar, Alting Kollumerzwaag, Bakker Heerenveen, Bron Drachtstercompagnie, Opeinde, Batema Harkema, Douma Minnertsga, Dijk Dokkum, Elzinga Zwaag westeinde, Hekstra Damwoude, Hoekstra en zonen, Ureterp, Iepema Surhuizum, Iepema Kollum, de Jong Drogeham, Kempenaar Holwert, Kei Kootstertille, Punter Noordwolde, Raggers Morwolde, Roosma Makkum, Sikkema Tytsjerk, Snip Dokkum, Talma Damwoude, Vave Veenhuizen, Veen Rinsumageast, Veenstra Noord-Bergum, Veedako Bergum, Zwaagwesteinde, Vissia, Wouda Ee, Zee Burdaard. Verzekering, verzekeraar, verzekeringen, Opstalverzekering, woonhuisverzekering, opstalpremie, Inboedelverzekering, inboedelpremie, Rietpolis, Rietpakket, rietgedekt, rieten dak