Onderhoud

Vakmanschap, kwaliteit, ervaring en persoonlijk contact

Henk-Bijker Rietdekker Friesland

Henk-Bijker Rietdekker Friesland

Onderhoud

Het is belangrijk dat er regelmatig onderhoud aan een rieten dak wordt verricht om zo de levensduur van het rieten dak te verlengen. Met onderhoud wordt bedoeld het dak alg- en mosvrij te houden en het stoppen van gaten in het dak. Uiteraard is levensduur wel afhankelijk van de ligging en plaatselijke omstandigheden. Zon- regen- of windzijde zijn van invloed op de levensduur. Een geringe investering in onderhoud betaalt zich terug doordat de levensduur van het rieten dak aanzienlijk wordt verlengd.

Projecten in Gytsjerk, Brantgum, burgum, Engwierum, Leeuwarden, Pietersbierum, Ried, Ternaard, Wanswert. Rietdekkersbedrijf Henk Bijker Jislum, Bate Batema Kollumerzwaag, B. Batema Damwoude, Jelle Batema Sumar, Alting Kollumerzwaag, Bakker Heerenveen, Bron Drachtstercompagnie, Opeinde, Batema Harkema, Douma Minnertsga, Dijk Dokkum, Elzinga Zwaag westeinde, Hekstra Damwoude, Hoekstra en zonen, Ureterp, Iepema Surhuizum, Iepema Kollum, de Jong Drogeham, Kempenaar Holwert, Kei Kootstertille, Punter Noordwolde, Raggers Morwolde, Roosma Makkum, Sikkema Tytsjerk, Snip Dokkum, Talma Damwoude, Vave Veenhuizen, Veen Rinsumageast, Veenstra Noord-Bergum, Veedako Bergum, Zwaagwesteinde, Vissia, Wouda Ee, Zee Burdaard. Goed onderhoud verlengt de levensduur van uw rieten dak. Onderhoud van uw rieten dak houdt in: het verwijderen van mossen & algen en het bijstoppen van ingesleten plekken.