Garantie

Vakmanschap, kwaliteit, ervaring en persoonlijk contact

Henk-Bijker Rietdekker Friesland

Henk-Bijker Rietdekker Friesland


Garantie

Aan het maken van een rieten dak worden bepaalde eisen gesteld zoals, vakkennis, ervaring en deskundigheid. Wij zijn aangesloten bij de Vakfederatie Rietdekkers en werken volgens de gestelde richtlijnen.

Klik hier voor meer informatie over de garantie.

Om de kwaliteit van een rietendak verder te bevorderen heeft de Vakfederatie het initiatief genomen tot opleverkeuring van rieten daken. De keuring verschaft zekerheid over uitvoering en kwaliteit van het nieuw gelegde dak. Tijdens opleverkeuringen wordt het dak beoordeeld op alle relevante kwaliteits- en levensduur aspecten. Er wordt tevens gekeken of de rietdekker aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Iedere keuring wordt schriftelijk vastgelegd.

Projecten in Gytsjerk, Brantgum, burgum, Engwierum, Leeuwarden, Pietersbierum, Ried, Ternaard, Wanswert. Rietdekkersbedrijf Henk Bijker Jislum, Bate Batema Kollumerzwaag, B. Batema Damwoude, Jelle Batema Sumar, Alting Kollumerzwaag, Bakker Heerenveen, Bron Drachtstercompagnie, Opeinde, Batema Harkema, Douma Minnertsga, Dijk Dokkum, Elzinga Zwaag westeinde, Hekstra Damwoude, Hoekstra en zonen, Ureterp, Iepema Surhuizum, Iepema Kollum, de Jong Drogeham, Kempenaar Holwert, Kei Kootstertille, Punter Noordwolde, Raggers Morwolde, Roosma Makkum, Sikkema Tytsjerk, Snip Dokkum, Talma Damwoude, Vave Veenhuizen, Veen Rinsumageast, Veenstra Noord-Bergum, Veedako Bergum, Zwaagwesteinde, Vissia, Wouda Ee, Zee Burdaard