Vakmanschap, kwaliteit, ervaring en persoonlijk contact

Rietdekkersbedrijf Henk Bijker Friesland

Bijna twintig jaar geleden koos ik op jonge leeftijd voor dit oude ambacht. Met deze ervaring heb ik een aantal jaren geleden besloten mijn eigen bedrijf op te starten als rietdekker in noord Nederland ( Burdaard Friesland ).

Mijn werk kunt u bekijken via de projectenpagina, tevens kunt u een afspraak maken om ter plaatse ons werk te beoordelen. U heeft voor het bespreken van uw opdracht, het maken van een begroting en planning, het uitbrengen van een offerte altijd persoonlijk contact met mij. Ik ben te allen tijde bereikbaar, ook wanneer u enkel advies wenst.

BTW TARIEF OP VERBOUW EN RENOVATIE BESTAANDE WONING NAAR 6%

Het btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel en tuinonderhoud van woningen in de bestaande bouw gaat omlaag van 21% naar 6%. Het 6%-tarief is van toepassing op vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) een woning ouder dan 2 jaar en met ingang van 1 maart 2013 tot 1 juli 2015.

Het verlaagde tarief is alleen van toepassing op de arbeidskosten en niet op de gebruikte materialen.

Aanvullende informatie kunt u vinden op www.belastingdienst.nl of www.riet.com.

image695x303 [3.0]

 

Rietdekker Friesland, Rietdekkersbedrijf, Noord nederland, Friesland, Groningen, Drenthe, Professioneel, Goedkoop. Projecten in Gytsjerk, Brantgum, burgum, Engwierum, Leeuwarden, Pietersbierum, Ried, Ternaard, Wanswert. Rietdekkersbedrijf Henk Bijker Jislum, Bate Batema Kollumerzwaag, B. Batema Damwoude, Jelle Batema Sumar, Alting Kollumerzwaag, Bakker Heerenveen, Bron Drachtstercompagnie, Opeinde, Batema Harkema, Douma Minnertsga, Dijk Dokkum, Elzinga Zwaag westeinde, Hekstra Damwoude, Hoekstra en zonen, Ureterp, Iepema Surhuizum, Iepema Kollum, de Jong Drogeham, Kempenaar Holwert, Kei Kootstertille, Punter Noordwolde, Raggers Morwolde, Roosma Makkum, Sikkema Tytsjerk, Snip Dokkum, Talma Damwoude, Vave Veenhuizen, Veen Rinsumageast, Veenstra Noord-Bergum, Veedako Bergum, Zwaagwesteinde, Vissia, Wouda Ee, Zee Burdaard